Vandra längs Vasaloppet

En vandring längs ett grönt Vasalopp

Vasaloppet är ett av Sveriges mest kända idrottsevenemang, men det är färre som känner till att banan används även sommartid. Vanligast är att välja ut delar av sträckningen att vandra – att gå alla 90 km tar nämligen ett par, tre dagar. Vi tar sällskap med vandringsguiden, tillika förre Vasaloppsgeneralen, Rolf Hammar. Han kan sträckan på sina fem fingrar.